Zwart witte hond ras

zwart witte hond ras

Zwitserse, witte, herders pups. Witte, herder pup te koop aangeboden? Het ras wordt populair! Wij willen u graag helpen met veel informatie. Op station mierlo-hout gevonden witte kat, geen foto beschikbaar. Kat lijkt op een witte siamees maar is net ff anders.

Adopteer, dunner gered uit een killingstation, sauvée dune station reinigen de la mort. Rescued from a killing station, ter Adoptie tormenta, more info, naam: Tormenta 5934, geslacht: teef, ras: Galgo Espagnol, kleur: Wit, locatie: Las nieves Spanje, leeftijd: 2 jaar, adopteer, gevonden in het veld, trouvée dans les champs. Found in the countryside, ter Adoptie seda, more info, naam: Seda 5933, geslacht: teef Ras: Galgo Espagnol Kleur: beige locatie: Las nieves Spanje leeftijd: 6 jaar Adopteer Gered uit een killingstation sauvée dune station de la mort Rescued from a killing station Ter Adoptie estrella.

zwart witte hond ras
feit dat ze even trouw. Altijd weer zien ze hun soortgenoten die gezegend zijn met een kleurrijker kleedje vertrekken en altijd weer zijn zij het die achterblijven soms jaren. . Om de een of andere duistere reden vallen de meeste kandidaat-adoptanten niet voor zwarte honden. Spijtig, want Black is beautiful en in dit geval, ook o zo lief. . Dus daarom, beste mevrouw, meneer, als u geen voorkeur heeft: kies. Voor een "Black beauty". Geef ze een kans en u zal met eeuwige liefde en dankbaarheid beloond worden. Mireille Broeders, presidente en oprichtster van Greyhounds in nood Belgium, de eerste organisatie op het Europese vasteland die zich bekommerde om de Spaanse windhonden, bestaat 22 jaar. Online adoptieaanvraag, ter Adoptie milka, more info, naam: Milka 5944. Geslacht: teef, ras: Galgo Espagnol, kleur: Zwart/ruwharig, locatie: Las nieves Spanje, leeftijd: 4 jaar.
zwart witte hond ras

Witte, herder pups zwitserse


Indien u nog meer info wenst kunt u altijd naar de verantwoordelijke van uw regio bellen of contact opnemen met Greyhounds in nood Belgium. . De bijdrage voor adoptie vanaf bedraagt 270 voor leden adoptanten en 300 voor nieuwe adoptanten waarbij het lidgeld voor het eerste jaar inbegrepen. De registratie op uw naam in België is inbegrepen in de bijdrage. Bedankt voor uw bezoek aan onze site en bedankt voor uw vertrouwen. Graag wil ik alle mensen die de "fotogalerij" van de te adopteren galgos bezoeken met de intentie om een hondje een beter leven te geven extra bedanken voor het vertrouwen in ginb. . Alhoewel ik vast geloof in liefde op het eerste gezicht, zijn er altijd mensen die door dit verschijnsel niet getroffen worden en hulp of raad vragen bij de keuze van een hondje. . Voor deze adoptanten spelen kleur en geslacht meestal geen rol; het enige dat voor hen belang heeft is dat ze een Spaanse windhond uit zijn miserie kunnen redden door hem een beter leven aan te bieden. . Het is aan deze mensen dat volgende boodschap, smeekbede, gericht. . Als u in dit geval priorin verkeert, en kleur en geslacht inderdaad geen rol spelen, zou ik graag uw aandacht vragen voor het lot van de zwarte galgos. .

Witte herder pups zwitserse witte herder Erkend fokker


The occipital protuberance is barely marked. De bovenste assen van de schedel en de snuit zijn parallel; maar een lichte afwijking wordt geaccepteerd. Van bovenaf gezien, de schedel is breed en het hoofd versmalt naar de neus. De wenkbrauwbogen zijn matig ontwikkeld. De achterhoofdsknobbel is nauwelijks gemarkeerd. Stop: Slightly marked (approximately 140). Stop: Licht aangegeven ( ongeveer 140) facial region: Nose: good pigmentation, the colour of the nose must be in harmony with the different colours of the skin; in the different shades in the hairless variety and with the colour of the hair in the coated. Muzzle: seen in profile, the nasal bridge is straight.

zwart witte hond ras

Er zijn twee varianten, de naakte waarvan de belangrijkste het verwacht ontbreken van haar over het lichaam is, en de behaarde variëteit, die volledig behaard. Een andere bijzonderheid is dat het gebit bij de naakte variëteit bijna altijd onvolledig. Het gebit is gekoppeld aan de aangeboren naaktheid. Important proportions: The ratio between the height at the withers and the length of the body is 1 : 1; the females can be slightly longer than the males. Belangrijke verhoudingen: de verhouding tussen de hoogte van de schoft en de lengte van het lichaam is 1:1; de teven kunnen iets langer dan de reuen zijn. Behaviour and temperament: Noble and affectionate at home with those close to him, at the same time lively and alert; he might be wary of strangers and is a good watch dog. Gedrag en temperament: Edel en aanhankelijk thuis met mensen diedicht bij hem staan, tegelijk levendig en alert; hij zou wantrouwig tegenover vreemden kunnen zijn en is een goede waakhond.

Head : Of lupoid conformation. Hoofd: Van lupoïde conformatie. Cranial region: skull : Mesocephalic. The upper axes of the skull and muzzle are parallel; a slight divergence is accepted. Seen from above, the skull is broad and the head tapers toward the nose. The superciliary arches are moderately developed.

Vermist / gevonden - stichting dierenambulance helmond


De erkenning van de behaarde variëteit, voor de show en voor de fokkerij, is goed voor de uitbreiding van de genetische variabiliteit, het verbeteren van de sterkte van het ras en trekt nieuwe fokkers. In eerste instantie moet worden geregistreerd, dat de behaarde variëteit het product van twee naakte honden in een stamboek of fok opnemen en naar behoren geregistreerd zijn. De behaarde variëteit kan alleen worden gekoppeld aan een naakt exemplaar van het ras en vervolgens ook voor de komende generaties. De paring tussen behaarde exemplaren wordt verboden, net als de registraties van deze in elke stamboeken zonder legale ouders. Brief historical summary: The peruvian hairless dog, because of its particular nature, was the subject of obvious curiosity by the peruvians from different times. Because of the allocation of different properties, they are seen on ceramics of different cultures pre-Incas like vicus, mochica, chancay,  Chancay  with tiahuanaco influence, chimu and others where in many cases the hairless dog has replaced the puma, the snake or the hawk, standing with.

As seen in these illustrations, the hairless dog makes its appearance in the archaeological periods of Pre-Inca times, from 300 bc until 1460. Kort historisch overzicht: de peruaanse naakthond, vanwege de bijzondere aard, was het onderwerp van voor de hand liggende nieuwsgierigheid door de peruanen uit verschillende tijden. Als gevolg van de toewijzing van de verschillende eigenschappen, worden ze gezien op keramiek van verschillende culturen pre-Inca's zoals Vicus, mochica, chancay, chancay met tiahuanaco invloed, Chimu en anderen, waar in veel gevallen de haarloze hond de poema, de slang of de havik heeft vervangen. Zoals te zien in deze illustraties, de naakte hond maakt zijn opwachting in de archeologische periodes van pre-Inca tijd, van 300 voor Christus tot 1460 na Christus. General appearance: going by his general conformation, it is an elegant and slim dog, whose aspect expresses speed, strength and harmony without ever appearing coarse. There are two varieties, the hairless whose main feature is the absence of hair all over the body and the coated variety, that is entirely coated. Another particular feature is that the dentition in the hairless variety is nearly always incomplete associated with the congenital alopecia. Algemeen voorkomen: Afgaande op zijn algemene bouw, is hij een elegante en slanke hond, waarvan het aspect snelheid, kracht en harmonie uitdrukt zonder ooit grof te verschijnen.

Kelpie (hond) - wikipedia

Initially to be registered, the coated variety must be the product of two hairless dogs duly registered in a stud book or breeding record. The coated variety can only be mated to a hairless specimen of the breed and subsequently also for generations to come. The mating between coated specimens is banned, just like the registrations of these in any studbooks without duly registered parents. Inleiding: deze honden werden gehouden als een eigenaardigheid vanwege hun genetische aard, de type voortplanting van honden met en zonder haar in hetzelfde nest. Verloren in de duisternis van de tijd bereikte het naakte ras een belangrijke mijlpaal toen het officieel werd erkend als een ras afkomstig uit Peru in 1985, tijdens de gewone vergadering van de fci in Amsterdam, dankzij het initiatief van de cynologist Ermanno maniero, die. Het was het mogelijk dat deze werd geregistreerd als een nieuw ras onder de naam van de peruaanse naakthond met het nummer 310 van de nomenclatuur. De erkenning van de naakte hond heeft de behaarde variëteit in de vergetelheid geduwd. Minachtend voor een fokprogramma, zijn huidige erkenning in het licht van de ontwikkelingen in de studie van het haar genoom benadrukt de genetische waarde van het ras en draagt bij aan de ontwikkeling en het behoud.

zwart witte hond ras

Dogo Argentino kennel, de la orgullo Blanco

Section 6 Primitive type. Fci-klassifikatie: Groep 5 Spitz en Primitieve types.Sectie 6 Primitief type.Zonder Werkproef. Preamble: These dogs have been kept as a peculiarity because of their genetic nature, the procreation of dogs with and without hair in the same litter. Lost in the darkness of time the naked variety reached a major milestone when it was officially recognized as a breed native to peru in 1985, during the ordinary Assembly of the fci at Amsterdam city, thanks to the initiative of the cynologist Ermanno maniero. The recognition of the hairless dog did not eradicate the coated relative into oblivion. Disdained from any breeding program, its current recognition in the light of developments in the study of its genome emphasizes the genetic value of the breed and contributes to its development and preservation. The recognition of the coated variety, for show and for breeding, garnier favours the expansion of genetic variability, improving the breeds strength and attracts new breeders.

Peruvian hairless Dog, fci breedstandard - fci rasstandaard, perro sin pelo del Perú /. Fci-standaard N 310, translation: Brígida nestler. Technical Supervision: Miguel Ángel Martínez. Technisch toezicht: Miguel Ángel Martínez. Date of biotin publication of the official valid standard. Publicatie datum van de officiele geldige standaard. Utilization: Companion Dog, gebruik: gezelschapshond, fci-classification: Group 5 Spitz and Primitive types.

Lijst van hondenrassen - wikipedia

Winkelmandje, uw winkelwagen is leeg. Home ter adoptie, geachte toekomstige adoptanten, Alle windhonden die op onderstaande fotos ter adoptie aangeboden worden hebben de nodige tijd in quarantaine doorgebracht, zijn bloedgetest, ingeënt, gecastreerd of gesteriliseerd en hebben meestal een gereinigd gebit. Ze zijn gechipt, hebben hun Europese pas en alle nodige documenten; waaronder een geldig exportbewijs van de dierenarts. De honden zijn, indien niet anders vermeld, vriendelijke, aanhankelijke, zachtaardige en rustige dieren, die gemakkelijk in harmonie kunnen samenleven met andere honden en huisdieren (ook hier bevestigen de uitzonderingen de regel). Ook kinderen zijn, mits ze deze zachtmoedige, soms timide honden niet bang maken, geen probleem. Als de hond een specifiek verhaal heeft wordt zulks vermeld, maar de meeste onder hen zijn gedumpt of worden in enkele gevallen door de "galgueros" na bewezen diensten naar de refuge gebracht. Sommigen worden gevonden in verlaten panden of vastgebonden met een metalen strik rond de poot, achtergelaten om te sterven. Velen rimpels onder hen dragen de lichamelijke sporen van hun verleden mee, die vertalen zich in oude littekens, maar afgezien daarvan zijn de honden in goede gezondheid. Sommigen onder hen zijn verminkt, maar deze honden staan op de site bij de extra benadeelden.

Zwart witte hond ras
Rated 4/5 based on 777 reviews
Recensies voor het bericht zwart witte hond ras

  1. Uxiviqy hij schrijft:

    Voor deze adoptanten spelen kleur en geslacht meestal geen rol; het enige dat voor hen belang heeft is dat ze een Spaanse windhond uit zijn miserie kunnen redden door hem een beter leven aan te bieden. . Dit houdt in dat slechts heel weinig kleur in de vacht acceptabel is en dan ook nog alleen op de aangegeven plaats, dus niet op het lichaam. Alle kleuren en aftekeningen die historisch in de ontwikkeling voorkwamen, zijn toegestaan. Ook kinderen zijn, mits ze deze zachtmoedige, soms timide honden niet bang maken, geen probleem.

  2. Ulewexuw hij schrijft:

    Niet elke witte herder baas kan een honden leven lang een ideale honden baas zijn. Sommigen worden gevonden in verlaten panden of vastgebonden met een metalen strik rond de poot, achtergelaten om te sterven. De keurmeester mag niet flexibel zijn wat betreft de hoogte van de hond.

  3. Jyhel hij schrijft:

    Winkelmandje, uw winkelwagen is leeg. Pups van de witte Arctic Wolf. Dit noemt men een glasoog en is een ongewenste eigenschap bij de dogo Argentino ( Argentijnse dog ).Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: